Agenturet på Peugeot og Mercedes blir vårt, og som et resultat av denne store utvidelsen blir bygget totalrenovert og utvidet til 4000 kvm.! Antall ansatte har nå doblet seg, og omsettingen er på 150 millioner.