Tanya Christine Kemi

Økonomimedarbeider

Rosearin Johansen

Rengjører

Thaer Badawi

IT ansvarlig

Trine Østlyngen

Økonomisjef

Stine Aune Kjelsberg

Markeds- og personalansvarlig

Karianne Wold Melo

Butikkmedarbeider

Ole Steinar Østlyngen

Daglig leder