Personvernerklæring for Alta Motorsenter AS

Ditt personvern er viktig for Alta Motorsenter AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Behandlingsansvarlig

Alta Motorsenter AS driver forhandlervirksomhet, verksteddrift, inkludert kundetjenester til dette (f.eks. dekkhotell) Bedriften bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og er behandlingsansvarlig for behandlingene av personopplysninger som gjengitt nedenfor, med mindre annet er opplyst.

Dersom Alta Motorsenter AS benytter sosiale medier som informasjonskanal vil disse mediene være selvstendig behandlingsansvarlig for den eventuelle videre behandling av personopplysningene som disse mediene gjør i tillegg til det som bedriften selv står for.

 

Hvorfor må Alta Motorsenter ha dine personopplysninger

Hovedformålet med våre behandlinger av personopplysninger er at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtalen du har inngått med oss. Det vil si at vi trenger å vite hvem du er, hvor du bor og hvordan vi kan kontakte deg. Vi trenger kunnskap om din bil/kjøretøy og eventuelle tjenester du kjøper av oss slik at vi kan yte deg den servicen vi er forpliktet til gjennom avtalen, men også slik at ditt nåværende og fremtidige eierskap til ditt kjøretøy skal fungere mest mulig smertefritt for deg. Opplysningene er også nødvendige å lagre dersom vi må tilbakekalle utstyr eller kjøretøy av tekniske årsaker.

Vi behandler personopplysninger til følgende spesifikke formål Som forhandler av:
Mercedes-Benz, Citroen, Opel, Kia, Peugeot, Arctic Cat og Polaris snø-scootere / ATV, samt salg av brukte kjøretøy fra våre lokaler i Alta.

For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, og opplysninger knyttet til det aktuelle kjøretøyet.

I noen tilfeller vil produsentene av kjøretøyet være behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til dette. Dette gjelder særlig drift av nettstedet til det enkelte merke, samt kjøretøyopplysninger knyttet til garantispørsmål o.l. Dersom det ønskes mer informasjon om dette henvises til de aktuelle merkenes nettsteder eller ta kontakt med forhandler. For å kunne inngå eller oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger om oppgjør, fødselsnummer, samt opplysninger knyttet til det aktuelle kjøretøyet. Videre vil vi behandle navn, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon/førerkort dersom du ønsker en prøve kjøring.

Verkstedtjenester

For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om verkstedtjenester er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger knyttet til betaling, samt tekniske opplysninger om kjøretøyet.

Kundetjenester

Vi tilbyr mobilitets- og finansieringsløsninger gjennom våre samarbeids partnere for eksempel: (listen er ikke uttømmende)

Bertel O. Steen AS
Erling Sande AS
Diverse banker og finansierings selskap
CarWeb

For å kunne inngå eller oppfylle avtaler er det nødvendig for oss å behandle navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, opplysninger knyttet til kjøretøyet, samt økonomiske opplysninger knyttet til finansieringen. (kredittsjekk av kunder)

Markedsføring

I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi kontakte deg med relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan blant annet være informasjon om (inkludert, men ikke begrenset til): EU Kontroll, kjøretøyets servicebehov, tjenester du kan benytte hos din forhandler, nye produkter eller andre interessante varer og tjenester knyttet til ditt kundeforhold hos oss.

Vi kommer til å forsøke å forutse dine ulike behov slik at vi kan gi deg en så relevant informasjon som mulig og at vår kundeservice ovenfor deg blir best mulig. Sagt enkelt så ønsker vi å gi deg riktig budskap til riktig tid i riktig kanal. For å kunne gjøre dette vil dine personopplysninger bli brukt til å beregne hva du har behov for av produkter, tjenester og informasjon. Slik beregning kan bety at vi for eksempel kaller inn bilen din til EU kontroll, service og vedlikehold til riktig tid. Det kan også bety at vi tar kontakt med deg i god tid før din leasingavtale utløper, eller dersom det kommer viktig informasjon om din bilmodell. Vi benytter telefon, post, e-post, SMS, web, app og sosiale medier for å gi deg informasjon. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot å motta informasjon i ulike kanaler ved å sende e-post til
post@altamotorsenter.no
Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke.

 

Personopplysningene hentes fra:

Avtaledokumenter, motorvognregisteret, personoppslagstjenester, Mine Sider, Min Bil App, webskjemaer for å bestille tjenester, kundeservice mv.
Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere

for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud.

Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du – for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang. – har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå – informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger

Vi vil kun dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen. Dette kan du lese mer om på de respektive tjenestetilbydernes hjemmeside.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Vi inngår databehandler avtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger

Personopplysninger som behandles av Alta Motorsenter AS som behandlingsansvarlig lagres som hovedregel på servere i Norge og EU/EØS.

Åpenhetsloven

Våre grunnverdier i Alta Motorsenter har gjennom hele historien vår understreket nettopp de områdene åpenhetsloven fremmer. Lovverket stiller krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser.

På Alta Motorsenter jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet – og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Alta Motorsenter bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere. Alta Motorsenter har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører.

På flere av disse områdene har vi veletablerte systemer og rutiner for å forebygge og, ved behov, stanse eventuelle negative konsekvenser. Dette gjelder særlig for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i vår leverandørkjede, å sikre at det ikke forekommer hatytringer og trakassering på våre plattformer, å ivareta sikkerheten til journalister på oppdrag for oss og håndtering av persondata. Vi jobber hele tiden med å evaluere og forbedre våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber nå med å utarbeide en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert.

Dette inkluderer blant annet:

Forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging
Intern kompetanseheving på menneskerettighetsområdet
Implementering av forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter i risikoutsatte kontrakter
Dybdeundersøkelser av menneskerettighetssituasjonen i leverandørkjeden til trykkplater, stiftetråd og trykkfarge

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til post@altamotorsenter.no. Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre-fire uker.

Rettigheter  

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til:
post@altamotorsenter.no
eller eventuelt per post til oss.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet:
post@datatilsynet.no

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.